สินเชื่ออิ่มใจ

รายได้ผู้กู้ - ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 3.99% ต่อปี

วงเงินอนุมัติ - สูงสุด 1 แสนบาท

อายุผู้กู้ - 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่ออิ่มใจหมดเขตวันไหนและใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สินเชื่ออิ่มใจให้ยืม 100,000 สินเชื่อผู้ประกอบการไม่มีหลักประกัน สมัครผ่าน mymo สินเชื่อออมสิน

สถานการณ์โควิด – 19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการมากมายได้รับผลกระทบต่อรายได้ และส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารเพื่อประชาชน ก็ได้ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสินปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถขอสินเชื่ออิ่มใจแบบไม่มีหลักประกันได้ในวงเงินสูงสุด 100,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยเพียง 3.99% ต่อปี เพื่อพยุงให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้ นอกจากนี้สินเชื่ออิ่มใจยังไม่ต้องจ่ายเงินงวด 6 เดือนแรก ดังนั้นภายใน 6 เดือนแรก ผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อจะไม่ต้องจ่ายเงินใด ๆ และการสมัครสินเชื่ออิ่มใจก็ง่ายมาก ไม่ต้องไปที่สาขา โดยผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจผ่านเว็บไซต์ออมสิน หลังจากนั้นสามารถสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน mymo สินเชื่อออมสินได้เลย

 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่ออิ่มใจ

เพราะสินเชื่ออิ่มใจเป็นสินเชื่อผู้ประกอบการ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่ออิ่มใจได้ จะต้องเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตรงตามเงื่อนไข กล่าวคือ จะต้องมีหน้าร้านแบบถาวร เช่น ภัตตาคาร ร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ร้านที่อยู่ในอาคารพาณิชย์หรือห้องแถว และร้านแบบ Food Truck, Pop – Up Store, Booth & Kiosk ส่วนร้านอาหารแบบหาบแร่ แผงลอย หรือรถเข็น จะไม่เข้าเกณฑ์พิจารณาในการขอสินเชื่ออิ่มใจ อาจจะต้องขอสินเชื่อโควิดออมสินประเภทอื่น เช่น สมัครสินเชื่อนาโนสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 เป็นต้น
ผู้สมัครสินเชื่ออิ่มใจจะต้องเตรียมเอกสารในการสมัครให้เรียบร้อย เช่น ใบเสร็จค่าเช่า สัญญาเช่า หรือใบทะเบียนการค้า เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริงอย่างน้อย 1 ฉบับ 

 

เปิดวิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน mymo พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ 

ช่องทางสมัครสินเชื่ออิ่มใจ สามารถสมัครได้ผ่านmymo สินเชื่อออมสิน แต่จะต้องลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจทางเว็บไซต์ทางการของธนาคารออมสินก่อน ซึ่งวิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ และการลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจอย่างถูกต้อง ในขั้นตอนแรกคือ 

  • เปิดเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือ App mymo ธนาคารออมสิน
  • เลือกหัวข้อ สินเชื่ออิ่มใจ”
  • กดลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลกิจการ แนบรูปถ่ายสถานประกอบการ และเอกสารประกอบอื่น ๆ 
  • รอตรวจสอบข้อมูลเป็นเวลา 5 วันทำการ 

หลังจากลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจทางเว็บไซต์ทางการของธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้ว ทางสินเชื่ออิ่มใจออมสินจะส่ง SMS มาแจ้งผลการลงทะเบียน ว่าผ่านการอนุมัติหรือไม่ เมื่อได้รับ SMS ว่าผ่านการอนุมัติ ผู้สมัครสินเชื่ออิ่มใจ สามารถเข้าไปยื่นกู้สินเชื่อได้ที่ mymo สินเชื่อออมสิน หากผู้สมัครสินเชื่ออิ่มใจไม่มีแอพพลิเคชั่น mymo และไม่มีบัญชีกัยทางธนาคารออมสิน แนะนำว่า ในขณะที่รอผลการอนุมัติ 5 วัน ให้ทำการโหลด mymo สินเชื่อออมสินมาใช้ให้เรียบร้อย และทำการเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน จะได้ไม่พลาดในการขอสินเชื่ออิ่มใจ