แหล่งบริการข้อมูลเครดิตบูโร ขอข้อมูลเครดิตบูโรจากที่ไหนได้บ้าง 2567/2024

รวมเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตบูโร และการขอข้อมูลเครดิตบูโรเพื่อความน่าเชื่อถือในปี 2567 / 2024

เชื่อว่าหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อหรือทำธุรกรรมการเงินคงจะเคยได้ยินคำว่าข้อมูลเครดิตบูโร แต่บางคนก็น่าจะยังไม่ทราบว่าเครดิตบูโรคืออะไร และทำไมถึงจะต้องมีการขอเช็คเครดิตบูโรมื่อเราต้องการกู้เงินหรือขอสินเชื่อ ถ้าหากข้อมูลเครดิตบูโรของเรามีปัญหาจะส่งผลอะไรบ้าง บทความนี้จะช่วยไขข้อข้องใจของคุณเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตบูโร ก่อนอื่นเลยต้องอธิบายกันก่อนเป็นลำดับแรก ว่าเครดิตบูโรหรือข้อมูลเครดิตแห่งชาติคืออะไร ข้อมูลเครดิตบูโรก็คือข้อมูลที่รวบรวมโดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด บริษัทที่มีฐานะเป็นศูนย์กลางเครดิตบูโรอัพเดทข้อมูลจากสถาบันทางการเงินหลายแห่งซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัท โดยเครดิตบูโรแห่งชาติเป็นการรวมข้อมูลสินเชื่อที่เคยได้รับอนุมัติ ข้อมูลเครดิตบูโรรวมถึงประวัติการชำระสินเชื่อและข้อมูลเครดิตบูโรยังมีประวัติการผ่อนชำระของท่านผู้อ่าน เช่น สินเชื่อที่เคยขอไม่ว่าจะสินเชื่อบ้านหรือรถผ่อนหมดหรือยัง บริษัทเครดิตบูโรยังมีข้อมูลจำนวนบัตรเครดิตที่เปิดใช้และตรวจข้อมูลการชำระบัตรเครดิตว่าเที่ยงตรงหรือไม่ เรียกได้ว่าหากท่านผู้อ่านทำบัตรเครดิตหรือขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินจะมีข้อมูลเครดิตบูโรบันทึกไว้หมด และข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกนำมาประเมินการขอสินเชื่อของท่านในครั้งต่อไปได้

ถ้าอยากได้ข้อมูลเครดิตบูโรต้องทำอย่างไร จะขอเครดิตบูโรได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับผู้ต้องการขอเช็คเครดิตบูโรของตัวเอง ก็สามารถขอโดยตรงที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด โดยเอกสารที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับการขอข้อมูลเครดิตบูโรประกอบด้วยบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ กรณีเป็นชาวต่างชาติหากต้องการข้อมูลเครดิตบูโรก็ใช้หนังสือเดินทางได้ และหากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาตรวจเครดิตบูโรแทนเราก็ต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจ และจะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนทั้งของเราและคนที่เราให้มาเช็คข้อมูลเครดิตบูโรประกอบการขอด้วย บางคนก็สงสัยว่าหากไม่ไปบริษัทดังกล่าวแล้วจะเช็คเครดิตบูโรขอที่ไหนได้อีก ถ้าแบบออนไลน์ก็สามารถตรวจผ่านแอป mobile banking หรือ internet banking ของทุกธนาคาร นอกจากนี้ หากอยากได้ข้อมูลเครดิตบูโรก็สามารถขอผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารและเคาท์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์ได้ทุกแห่ง เหล่านี้ก็คือแหล่งบริการสำหรับผู้ต้องการข้อมูลเครดิตบูโร ซึ่งเรียกได้ว่ามีช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเครดิตบูโรเลยทีเดียว ส่วนจะติดต่อขอที่ไหนก็ขึ้นกับว่าเราสะดวกไปขอพวกข้อมูลเครดิตบูโรที่ไหนบ้าง

ประโยชน์ของข้อมูลเครดิตบูโร และเรื่องที่ควรรู้ไว้เกี่ยวกับการขอข้อมูลเครดิตบูโร

ข้อมูลเครดิตบูโรถ้าออกมาว่าท่านติดบูโรก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะขอสินเชื่อไม่ผ่าน เพราะข้อมูลเครดิตบูโรมีหน้าที่เปิดเผยแสดงประวัติการชำระสินเชื่อของทางที่ปรากฎอยู่ในรายงานการตรวจเครดิตบูโร แต่การพิจารณาว่าจะขอสินเชื่อผ่านหรือไม่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือแหล่งบริการสินเชื่อซึ่งจะต้องเอาข้อมูลเครดิตบูโรมาเป็นส่วนประกอบอีกที และยังมีสถานบริการด้านการเงินบางที่ไม่ได้ต้องการข้อมูลเครดิตบูโรประกอบการขอสินเชื่อ หากท่า่นไม่แน่ใจในเครดิตบูโรของตัวเองก็อาจจะเลี่ยงไปขอสินเชื่อในลักษณะนั้นก็ได้ แต่ถ้าอยากได้ประวัติข้อมูลเครดิตบูโรที่ดี ก่อนขอสินเชื่อครั้งใหม่ 36 เดือนท่านจะต้องมีวินัยการเงิน ชำระหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ที่เกิดจากการกู้สินเชื่อต่างๆ ให้เรียบร้อยเพราะช่วงเวลาย้อนหลัง 36 เดือนจะเป็นช่วงที่ข้อมูลเครดิตบูโรของท่านได้บันทึกไว้ล่าสุดเพื่อการตรวจข้อมูล และถ้าหากท่านมีข้อมูลเครดิตบูโรที่ดีก็จะส่งผลให้มีความน่าเชื่อถือในลำดับถัดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.