สินเชื่อไทยเครดิต

รายได้ผู้กู้ - 30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - ระหว่าง 14.99-19.99% ต่อปี

วงเงินอนุมัติ - สูงสุด 2 ล้านบาท

อายุผู้กู้ - ระหว่าง 20-65 ปี

รู้จักกับสินเชื่อไทยเครดิตอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก

สินเชื่อไทยเครดิต สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า กู้ง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำ 

ธนาคารไทยเครดิต เป็นกลุ่มธนาคารในบริษัทไทยประกันชีวิต และเปิดบริการสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า สินเชื่อไทยเครดิตเพื่อรายย่อย โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มลุกค้ารายย่อยให้เข้าถึงสินเชื่อได้มากที่สุด สินเชื่อธนาคารไทยเครดิตมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้า เช่น สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต สินเชื่อนาโนไทยเครดิตและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และสินเชื่อไมโคร SME ซึงปัจจุบันธนาคารไทยเครดิตได้เปิดบริการสินเชื่อแบบเต็มรูปแบบ โดยมีสาขาธนาคารไทยเครดิตอยู่ทั่วประเทศ และยังมีสาขาธนาคารไทยเครดิตในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อไทยเครดิตได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
นอกจากธนาคารไทยเครดิตจะมีบริการสินเชื่อไทยเครดิตแล้ว ไทยเครดิตสินเชื่อยังให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุดกับลูกค้าในการขอสินเชื่อ และบริการส่งเสริมให้ลูกค้าสินเชื่อบุคคลไทยเครดิตมีความรู้ความเข้าใจ และวินัยในการใช้เงินอีกด้วย 

 

เปิดวิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน สินเชื่อไทยเครดิต สินเชื่อนาโนไทยเครดิตและไมโครเครดิตเพื่อรายย่อย 

หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วถึงวิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน เช่น การเตรียมคุณสมบัติของตัวเองให้พร้อม ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เตรียมเอกสารต่าง ๆ และที่สำคัญต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี ซึ่งอย่างหลังก็มักจะมีหลายคนที่ไม่สามารถเข้าเงื่อนไขได้ เนื่องจากติดเครดิตบูโรอยู่นั่นเอง จึงมีคำถามที่น่าสนใจสำหรับที่กำลังจะขอสินเชื่อไทยเครดิต คือ ธนาคารไทยเครดิตเช็คบูโรไหม?
อย่างที่กล่าวไปตอนต้นของบทความว่าสินเชื่อไทยเครดิตเป็นสินเชื่อนาโนไทยเครดิตพร้อมทำสัญญายืมเงินทั่วไป ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึง และสมัครสินเชื่อไทยเครดิตได้ง่าย ๆ ดังนั้นสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตจึงไม่มีการเช็คประวัติบูโรของผู้ขอสินเชื่อ แต่ผู้สมัครสินเชื่อไทยเครดิตต้องมีหน้าร้าน สถานประกอบการชัดเจน และสถานที่ต้องอยู่ในตลาด ใรนะยะไม่เกิน 15 กิโลเมตรจากสาขาธนาคารไทยเครดิต

 

หนี้สินเชื่อไทยเครดิต จัดการอย่างไรไม่ให้บานปลาย 

หากกู้เงินไทยเครดิตมาแล้ว ก็ต้องยอมรับสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้น ก็คือการเป็นหนี้ เพื่อจะไม่ให้เกิดเป็นหนี้สะสมจนไม่สามารถใช้คืนได้ทั้งหมด สิ่งที่หลายคนพลาดไปก็คือ ขาดการวางแผนก่อนที่จะขอสินเชื่อไทยเครดิต เช่น ไม่ได้คำนวณอัตราดอกเบี้ยธนาคารไทยเครดิต และไม่ได้วางแผนการผ่อนชำระหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่นบางคนขอสินเชื่อไทยเครดิตมาแล้ว และส่งเป็นประจำทุกปี แต่ปีหลัง ๆ ขาดส่ง เนื่องจากตกงาน หรือปัญหาทางการเงินอื่น ๆ หากปล่อยเวลาล่วงเลยไปดอกเบี้ยธนาคารไทยเครดิตก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำหากไม่สามารถจ่ายสินเชื่อเพื่อการลงทุนสินเชื่อไทยเครดิตได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ควรติดต่อธนาคารตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อหาทางแก้ไขไปด้วยกัน จะได้ไม่เป็นหนี้สะสมจนสุดท้ายต้องเจอกับความเจ็บปวด