สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่ แบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์

ทำไมต้องมีสัญญากู้ยืมเงิน เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการกู้เงินด่วนในปี 2566 / 2023

ถ้าเป็นการยืมเงินเล็กน้อยระหว่างเพื่อน หากไว้ใจกันแล้วยืมสักร้อยสองร้อย ก็ไม่ต้องมีสัญญากู้ยืมเงินแต่อย่างใดเพราะสัญญาปากเปล่าก็น่าจะพอ แต่หากกู้ยืมเงินหลักหมื่นหลักแสนขึ้นไป ต่อให้เพื่อนกันก็ใช่ว่าจะไว้ใจได้ ดังนั้นทำสัญญากู้ยืมเงินเป็นเอกสารที่มีลายลักษณ์อักษรชัดเจนไว้ย่อมเป็นการดี แต่การจะทำสัญญากู้เงินนั้นไม่ใช่แค่ระบุว่าใครยืมใครยืมเท่าไหร่ก็พอ แต่แบบฟอร์มที่นำมาใช้ต้องมีรายละเอียดที่ใช้ได้ในเชิงกฎหมายพอสมควร บทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบว่าในสัญญากู้ยืมเงินนั้น มีอะไรบ้างที่จะต้องใส่เข้าไปเพื่อให้ครบถ้วน อย่างแรกที่ควรทราบก็คือสัญญากู้ยืมเงินสินเชื่อนาโนถูกกฎหมายนั้นจะต้องทำด้วยกันสองฉบับ โดยผู้ให้กู้เก็บไว้ฉบับหนึ่ง แล้วผู้ขอกู้ก็เก็บไว้อีกฉบับหนึ่ง โดยใครที่ต้องการสัญญากู้ยืมเงินที่เป็นแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ก็สามารถค้นในกูเกิ้ลและหาได้โดยทั่วไป ซึ่งในเอกสารสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะต้องระบุช่องให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนและชื่อของผู้กู้และขอกู้ สัญญากู้ยืมเงินยังต้องมีส่วนที่ให้ระบุจำนวนเงินที่ยืม ดอกเบี้ย กำหนดการชำระหนี้ และรายละเอียดข้อตกลงต่างๆ กรณีผิดนัดชำระหนี้ หรือว่าทำการชำระหนี้ได้ก่อนกำหนด สัญญากู้ยืมเงินยังต้องระบุถึงกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาสามารถเกิดจากอะไรได้บ้าง และอีกอย่างที่สำคัญในสัญญากู้ยืมเงินคือจะต้องมีช่องให้ลงชื่อพยานอย่างน้อย 1 คนด้วย

สัญญายืมเงินไม่มีดอกเบี้ยคืออะไร? และมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง?

สัญญายืมเงินไม่มีดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้ว่าจะกำหนดให้มีดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินหรือไม่ แต่กฎหมายได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สามารถคิดได้ในสัญญากู้ยืมเงิน โดยกำหนดไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยห้ามเกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือห้ามเกินร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนกันทำสัญญากู้ยืมเงินมักจะไม่มีดอกเบี้ย หรือมีก็ดอกเบี้ยต่ำ แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าโดยทั่วไปก็ไม่พ้นต้องมีดอกเบี้ยในใบสัญญายืมเงิน เพราะลูกหนี้จะได้ทำการชำระหนี้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เสียดอกเบี้ยน้อยลง ส่วนในเรื่องของหลักฐานการกู้ยืมเงินที่ต้องใช้ประกอบสัญญากู้ยืมเงินนั้น โดยปกติถ้ายืมเงินต่ำกว่า 2,000 บาท กฎหมายระบุว่าไม่ต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินก็ได้ จัดเป็นสัญญาเงินยืมไม่มีหลักประกัน แต่ถ้ากู้เงินด่วนมากกว่านั้นก็จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินด้วย ไม่เช่นนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีต่อกันไม่ได้ 

เรื่องควรรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญากู้ยืมเงินที่จำเป็นต้องรู้ไว้

ในสัญญากู้เงิน วันที่ๆ ทำเรื่องกู้ยืมเงินจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจน เพราะหากมีการบังคับคดีก็จะดำเนินการได้อย่างไม่มีปัญหา โดยการฟ้องร้องคดีความหากมีการผิดไม่ทำตามสัญญากู้ยืมเงินจะมีอายุความ 10 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่ถึงวันครบกำหนดชำระกู้ยืมเงิน แต่หากในใบสัญญายืมเงินระบุให้มีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดๆ ให้ถือเป็นกรณีที่คู่สัญญากู้ยืมเงินได้ตกลงชำระหนี้เพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ ซึ่งกรณีนี้จะมีอายุความเพียง 5 ปี ส่วนข้อควรระวังอื่นๆ ที่ควรรู้ก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินก็คือ ห้ามเซ็นชื่อลงบนกระดาษเปล่าโดยเจ้าหนี้บอกว่าจะเอาไปเติมรายละเอียดข้อความเองทีหลังเป็นอันขาด จะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน เช่น สินเชื่ออิออนยัวร์แคช ก่อนเซ็นชื่อ โดยเฉพาะในส่วนของจำนวนเงิน ดอกเบี้ย และกำหนดการชำระหนี้ในสัญญากู้ยืมเงิน และห้ามนำโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับการทำประโยชน์ที่ดิน (นส.3) ไปเป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้เป็นอันขาด ส่วนแบบฟอร์มที่หามาได้จากการค้นแบบออนไลน์ก็ควรส่งให้คู่สัญญาได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญากู้ยืมเงินก่อนทำการเซ็นสัญญาอีกที    

Leave a Reply

Your email address will not be published.